برای فروغ فرخ زاد

                                                                                            یاد                                                        شعر رفت  شاعر رفت  و زمان ایستاد. دیگر کسی شعر نگفت و روی لیوان‌ها نرقصید و گیسوان کودکیش را  در آب‌های جاری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 23 بازدید
بهمن 89
1 پست
بهمن 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست